"Děkuji za report z Meziškolní konference i za její organizaci. " Mgr. Tomáš Žilinčár, zástupce ředitele, Střední průmyslové školy na Třebešíně, Praha 10

Meziškolní konference - Rada mladších, krajské kolo v Českých Budějovicích

Datum konání: 20.11.2023

Začátek akce: 09:00

Konec akce: 17:00

Adresa: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, Kruhový sál

10. ročník Meziškolní studenstké konference s názvem Rada mladších zavítá do 8 krajů ČR. Krajské kolo pro všechny střední školy v Jihočeském kraji se uskuteční na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, Kruhový sál.
Cílem této akce je poskytnout žákům středních škol prostor pro otevřený dialog a možnost vyjádřit se k aktuálním tématům na domácím i světovém poli. Ústředním motivem letošního ročníku je duševní zdraví. Konference se koná s podporou Domu zahraniční spolupráce ve spolupráci s Evropskou komisí, MŠMT, kraji a dalšími partnery.
Účastníci konference si vyberou téma, které je osloví, vytvoří 10minutovou prezentaci (forma není omezena) a přednesou ji na krajské konferenci. Počet prezentujících na 1 prezentaci: 1-5 osob.
Pro letošní rok jsou vybrány následující okruhy:
1. Jinakost, menšinový stres, stigmatizace LGBT+
2. Nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace
3. Umělá inteligence, jak nám může pomoci a jaká jsou její rizika
4. Moje vlastní zkušenost s duševními obtížemi nebo zkušenost z mého okolí
Konference se mohou studenti ovšem zúčastnit také pouze jako diskutující, nemusí tedy prezentovat.
Více informací a registrace na: České Budějovice (20. 11.) – radamladsich.cz.
Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
runczech
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7